Who we are

ScoolSmartคือ แอพพลิเคชั่นที่มีหลากหลายภาษาและบัตรประจำตัวนักเรียนทางโทรศัพท์มือถือสำหรับสื่อสารระหว่างโรงเรียน,ผู้ปกครอง , อาจารย์ และนักเรียน , บัตรประจำตัวนักเรียนอัจฉริยะบอกการเข้าเรียนและเวลาเรียน และรถรับส่ง สามารถติดตามรถรับส่ง แต่จะเป็นการติดตามเด็กนักเรียน. ScoolSmartจะดำเนินการ เพิ่มคุณสมบัติในการเข้าร่วมชั้นเรียน, ห้องสมุด ,ยิม, กีฬาพื้นฐาน .ScoolSmart เน้นย้ำการเรียน STEM  ศูนย์ vezdors/tuition เป็นผู้ช่วยผู้ปกครองให้มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ STEM. ScoolSmartมีการฝัง S-Mart e-commerce สำหรับการจับจ่ายใช้สอยช่วงเปิดเทอมของผู้ปกรองโดยสามารถซื้อสินค้าสำหรับนักเรียน หรือเด็กในปกครองได้ทุกอย่าง.ScoolSmartมีคุณสมบัติเสมือนจริง.ScoolSmart  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณสมบัติอัจฉริยะด้วย. ScoolSmartมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน.ScoolSmartตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและอำนาจอธิปไตยของข้อมูลแห่งชาติโดยการใช้โซลูชันระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยสำหรับแต่ละประเทศ. การดำเนินการของ ScoolSmartจะต้องได้รับการตรวจสอบการสื่อสารต่างๆ ระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง ให้ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักเรียน และลดต้นทุนการจัดการสำหรับโรงเรียนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล
Parents App
School App
Students App
Teachers App